Downloads

S.N Title Download
1 Result announcement Download
2 Application Form for vacancy announced Download
3 खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना Download
4 Mechanical Manager 073-74 Internal Download
5 Adm. Manager 073-74 Internal Download
6 Electrical Manager 073-74 Internal Download
7 Senior Officer 073-74 Internal Download
8 Mechanical Engineer 073-74 Internal Download
9 Electrical Engineer 073-74 Internal Download
10 Mining Foreman 073-74 Internal Download
11 Mechanics Foreman 073-74 Internal Download
12 Electrical Foreman 073-74 Internal Download
13 Assistant chemist 073-74 Internal Download
14 Jr. Mechanics 073-74 Internal Download
15 Jr. Electrical Foreman 073-74 Internal . Download
16 14.9 CA 073-74 Open Download
17 Electrical Engineer 073-74 Open Download
18 Mechanics Foreman 073-74 Open Download
19 Assistant chemist 073-74 Open Download
20 CA 073-74 Open Download
21 Adm officer 073-74 Open Download
22 Chemist 073-74 Open Download
23 Civil Engineer 073-74 Open Download
24 Cost Accountent 073-74 Open Download
25 Electrical Foreman 073-74 Open Download
26 Mechnical Engineer 073-74 Open Download
27 Mining Foreman 073-74 Open Download
28 Software Engineer Download
29 Mechanics Open Download
30 Junior Electrical Foreman Open Download
प्रवन्ध–पत्र / नियमावली
उदयपुर सिमेण्ट उद्योग लिमिटेड को प्रवन्ध–पत्र Download
उदयपुर सिमेण्ट उद्योग लिमिटेड को नियमावली Download
कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली Download
आर्थिक प्रशासन तथा खरिद विनियमावली - २०६५ Download